Image Gallery - The 4 RAR Museum at a Glance


   

2006-2007
OPP CATALYST IRAQ 2003 TO PRESENT
OPP SLIPPER ROTATION 2005-2006 1-111 AFGHANISTAN
OPP ASTUTE TIMOR LESTE 2006-2007
OPP ROMP LEBANON 2006
OPP QUICK STEP SW PACIFIC 2006
OPP FARSCOPE TIMOR LESTE 2007
OPP SLIPPER ROTATION IV-V AFGHANISTAN 2007
OPP DELOGE APEC SYDNEY 2007
GALLANTRY AWARDS 2007 AFGHAN TF637 GREEN ONE